НЛО над Подгорица?

- Од позицијата на мојата струка, одговорно тврдам дека оваа не е астрономска појава бидејќи има ...