Антиќ во Атланта

Антиќ веднаш ги посети просториите на Атланта , доказ за тоа е и фотографијата објавена на Ннстаг...