Тино без Атанас

Гкедајте „G Carpet” во недела, во 19:30 часот, и дознајте каков е Тино надвор од сцен...