Есенско чистење на Општина Гази Баба

Со 30 работници на терен, две автоцистерни, три специјални комунални возила – патарки и две електрични метларки, ЈП „Комунална хигиена" – Скопје денеска ја чисти Општината Гази Баба.

Во рамките на акцијата се спроведува рачно и машинско миење и метење на булеварите и улиците, како и отстранување на дивите депонии.

Градоначалникот на Општината Гази Баба, Борис Георгиевски и помошник -директорот на ЈП „Комунална хигиена" – Скопје, Етула Амети учествуваа на екопредавањето во ООУ „Стив Наумов", каде учениците беа информирани за штетноста на дивите депонии што се создаваат како резултат на несовесното постапување со отпадот и директно ја загадуваат нашата животна околина.

Во рамки на есенската акција во општината Гази Баба, ЈП „Комунална хигиена" – Скопје организираше и чистење на дворовите на градинките, основните и средните училишта во оваа скопска општина.

притисни ентер