Поради тоа Министерството за информатичко општество и администрација започнува со чешлање на интитуциите. Се прави проверка на бројот на вработени во сите институции поединечно.

„Проверката ни покажа дека се соочуваме со поголем проблем од тоа што го очекувавме. Неактивни систематизации, невнесени договори за вработување, недостаток и неажурирани податоци  за вработените во јавната администрација, итн. Поради овие недостатоци  МИОА до Државната изборна комисија, вчера достави податоци за вработените во јавниот сектор што не се внесени во Регистарот на начин и постапка која е со закон предвидена. Податоците се добиени како резултат на вкрстување на бази на податоци од повеќе различни институции.  Податоците доставени до ДИК се однесуваат на 115.729 вработени во јавниот сектор. Оваа бројка не е официјална и не ја претставува реалната слика“, истакна Манчевски.

Проверката утврдила дека 197 институции воопшто не побарале согласност за систематизација и за нив Министерството нема никакви податоци, додека пак 150 институции иако имале одобрено систематизација - не се активни и никогаш немаат внесено податоци. Спроед Манчевски тоа се должи на непочитување на законот од страна на раководствата.

„Колективна е одговорноста и на многу места е лоцирана. Не можеме да кажеме дека се работи цврсто и единствено за проблем на претходно раководство во Министерството. Ситемот од технички аспект е функционален, но факт е дека јавноста била доведена во заблуда со објавениот број на вработени во јавниот сектор до којшто не е стасано на законски начин. Меѓу овие институции има јавни претпријатија на локално, и на централно ниво. Пример ЈП Водовод-Скопје и други скопски јавни претпријатија, но и Народната банка на Република Македонија“, посочи министерот.

Министерството, не може да ја гарантираат целосна веродостојност на податоците, рече Манчевски,  но смета дека ќе одговораат на потребите на ДИК за спроведување на локалните избори. 

Датум на објава: недела, 13 август 2017 во 14:48
Ивана Стојановска
Обновено во: 14:57

коментари

остави коментар