Ѓорѓиев: Обезбедени 4 финансиски инструменти за изградба на приватни градинки

Бизнис секторот заинтересиран за изградба на приватни градинки ќе може да користи средства од евтината кредитна линија преку Европската инвестициска банка (ЕИБ), револвинг кредитната линија што ја спроведува Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР), посебниот кредитен гарантен фонд, како и од кредитниот инструмент за поддршка на мали и средни претпријатија.

Владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев денеска на прес-конференција информира дека Владата ги обезбедила четирите финансиски инструменти за реализација на инвестиции на приватниот сектор во изградба и стопнисување со приватни градинки, со што се заокружува целиот концепт што го понуди и може да стартува реализацијата.

Од кредитната линија од ЕИБ во износ од 100 милиони евра  на располагање се уште 22 милиони евра, а ќе може да користат пари и од новата линија  што ќе биде пуштена кон крајот на годината и во текот на следната година.  Тоа, според Ѓорѓиев, е најдобрата  кредитна линија што ја користат над 90 проценти  од компаниите во Македонија. Може да се подигнат средства во износ од 10.000 до 3,5 милиони евра, со  фиксна каматна стапка од 5,5 проценти што ја субвенциниора државата. Рокот на отплата изнесува 8 години, со грејс период од 24 месеци.

- Парите ќе може да се користат за изградба на градинки, за доградба и реконструкација на веќе постоечки и набавка на опрема и покривање трошоци за плати и изработка на развојни планови, односно користење на 30 проценти од средствата како обртни средства, рече портпаролот на Владата.

Со револвинг кредитот, пак, ќе може да се подигнат средства виовисина од 50.000 евра до 400.000 евра, со период на отплата од 6 години и грејс период од 12 месеци и фиксна каматна стапка од 6 проценти. Предност на тој финансиски инструмент, според Ѓорѓиев, е што овие средства може да се подигнат за пократокот период затоа што не се на сметка на комерцијалните банки, туку на сметката на МБПР.

Преку кредитната линија со гарантна шема, на располагање се финансии во износ од 10.000 евра до 300.000 евра.  За рокот на поврат на средтва има две варијанти. Доколку рокот на отплата е 2 години грејс периодт е 12 месеци, а ако е три години грејс периодт е 6 месеци. Каматната стапка е 6,75 проценти. Компаративна предност е што комерцијалните банки одлулуваат да го одобрат многу лесно затоа  што државата преку МБПР учествува во гаранцијата на сервисирањето на обврските на субјектот што ќе ги добие средствата.

Со кредитниот инструмент за подршка на мали и средни преторијатија кредитната поддршка може да изнесува од 15.000 евра до 500.000 евра, рокот на отплата е 8 години, со грејс период од 12 месеци, а каматната стапка 6,5 проценти. Предност на тој инструмент е што е денарски, за разлика од останатите три коишто се девизни. Парите што ќе се подигнат ќе може да се користат како обртни во висина до 50 проценти.

- Со нудењето на овие 4 финансиски инструменти даваме дополнителна поддршка на бизнис заедницата заинтерсирана за изградба и стопанисување со градинки, наведе Ѓорѓиев.

Претходно Владата обезбеди почетна цена  од евро за метар квадратен за градежно земјиште за изградба на приватни градинки, а  ги намали и комуналиите за 95 проценти.
притисни ентер