Млади од Македонија и Бугарија се обучуваа за претприемништво во туризам

Што е суштината на туризмот и како да се изработат одржлив бизнис план, маркетинг стратегија и квалитетни туристички производи, беа теми на обуките за млади претприемачи во туризмот, што се спроведоа во Крива Паланка и во Ќустендил.

Обуките ги поминаа 40 млади и потенцијални претприемачи во областа на туризмот од Македонија и Бугарија, кои добија сертификати за основните вештини во туристичкото претприемништво. Активностите се дел од проектот „СТЕПС –Поддршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот“, што го спроведуваат здруженијата РЦС „Спектар“ од Крива Паланка и Младинскиот општински совет од Ќустендил, финансиски поддржан од ИНТЕРРЕГ ИПА-Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија.

Целта на тридневните обуки беше оспособување на младите и потенцијални претприемачи за осознавање на факторите за успех во туристичкиот бизнис и потребата од истражувања на туристичкиот пазар во насока на започнување на сопствен бизнис и обезбедување на квалитетни и атрактивни туристички услуги.
- Во туристичкиот бизнис не е доволно само да се обезбеди потребната инвестиција, да се изградат капацитетите и да се промовира нова туристичка услуга. За младите претприемачи најважно е најпрвин да го испитаат пазарот, во смисла на потребите на понудата и побарувачката. Поточно, се зависи од тоа дали за одредена туристичка услуга имате заинтересирани клиенти и колку таа услуга ќе ви носи профит и ќе го прави бизнисот одржлив. Залудно е да се нуди некој туристички производ ,колку и да е примамлив, ако нема кој да го купи. Значи, пред се, секој што сака да се занимава со туристичко претприемништво, треба да знае дали има профилирана таргет група за туристичката услуга што ја нуди, изјави проф.д-р Косјо Сточев, експерт од Софија.
На обуката младите претприемачи се интересираа за конкурентните предности на пограничниот регион од Североисточниот дел на Македонија и Ќустендилската област во Бугарија, но и за ризиците во туристичкиот бизнис.

- Кога се изготвува туристички бизнис план, секогаш треба да се направи и проценка на ризиците и да се има план „Б“ во случај работите да тргнат во несакана насока. За тоа, пак, е неопходна детална анализа на туристичкиот пазар, како и добра маркетинг статегија и менаџерски вештини. Секој производ треба соодветно да се позиционира и рекламира, а услугите да се прилагодуваат на желбите и потребите на туристите. Во целиот процес, неопходно е и континуирано да се работи на повратната информација, односно на испитување на задоволството на клиентите, смета експертот Веселина Георгиева од Бугарија.
Во рамките на проектот, досега е изработена студија „Можности и предизвици за обезбедување квалитетни туристички услуги и продукти во прекуграничната област“, акциски план за зајакнување на претприемништвото во туризмот, а одржани се и неколку тркалезни маси. Во наредниот период ќе се креира онлајн платформа за бизнис консултации во туризмот преку која ќе се одвиваат консултации за стартап бизниси.


На крајот од проектот е предвидено да се одржи конференција за вмрежување на младите претприемачи од регионот.

Влада: Предложените за претседател и членови на РКЕ се избрани на јавен оглас

Регулаторна комисија за енергетика ќе добие нов претседател.

Владата го предложи Марко Бислимовски да ја предводи главната функција на ова регулаторно тело.

Бислимовски и досега работеше во комисијата како советник и во јавноста важи за професионалец во енергетската област. Од владата уверуваат дека ќе таков ќе биде и како претседател.

Освен Бислимовски, Владата како комисионери ги предлага Наташа Вељановска, Атанаско Тунески и Куштрим Рамадани, исто, досегашен член на Комисијата

Надлежностите и независноста на Регулаторна беа жестока тема на расправа при донесувањето на Законот за енергетика. Опозицијата обвинуваше дека Владата ја нарушува независноста на ова тело, а власта тврдеше дека наместо професионалци со комисијата раководат партиски кадри.

Познавачите на проблематика, оценуваат дека сепак тешка ќе биде битката за независност на РКЕ.

Прв човек на Регулаторна од 2009тата до сега беше Димитар Петров, кој често беше обвинуван поради неговата партиската припадност.

Платите на членовите на Регулаторна комисија се движат околу 1 500 евра.

Мандатот на претседателот и членовите е 5 години со право на реизбор.

Нова пречистителна станица за третман на отпадни води во Кичево

Општина Кичево доби нова пречистителна станица за третман на отпадни води изградена со европски пари.

Со тоа трајно се решава проблемот со отпадните води во општината и се подигнуваат стандардите за заштита на животната средина.

Пречистителната станица е со инсталиран капацитет за 48.000 жители.

Реализацијата на проектот вклучува и изградба на колектор и пристапен пат. Вкупната вредност изнесува 8,3 милиони евра.

притисни ентер