Светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА

Сто деведет и четири случаи на заболени од ХИВ/СИДА се регистрирани во Македонија од 1987 година досега. Од нив 25 годинава, а во 2012 година 23. Болни од СИДА биле 143 од СИДА, а 51 ХИВ позитивни. Од СИДА во Македонија умрело 71 лице.

Од новорегистрираните 25 лица годинава, 23 се од машки пол, а две лица се од женски пол. Според местото на живеење, од тие 25 лица, 18 се од Скопје, а по едно од Куманово, Богданци, Охрид, Крива Паланка, Штип, Струга и Тетово.

Според начинот на пренесување на ХИВ, 14 лица се заразиле со ХИВ при хомосексуален однос, 10 при хетеросексуален однос, а во еден случај има пренесување од мајка на плод. Од нив, единаесет се на возраст 20 до 29 години, осум - 30 до 39 години, три-40 до 49 години, и по едно на возраст до шест години, од 50-59 години и над 60 години.

Во Програмата за спречување и појава на ХИВ/СИДА за 2014 година од буџетските средства се одобрени 22 милиони денари од кои освен за превентивни активности, голем дел од средствата ќе ги употребат за набавка на антиретровирусна терапија за навремено и соодветно лекување на заболените пациенти.

За оваа година во Програмата за спречување и појава на ХИВ/СИДА предвидени се осум милиони денари кои се предвидени за активности за доброволно советување и тестирање, активности за предавања на учениците во училиштата, за психо-социјална поддршка на лицата со ХИВ/СИДА која ги спроведува Клиниката за инфективни болести и за обезбедување на антиретровирусна терапија.

Според најновите сознанија на СЗО, доколку навреме се открие ХИВ инфекцијата може многу подобро да се третира, се продолжува животниот век на заболеното лице, се намалува смртноста, но во голем процент се спречува пренос на други лица.

Во светот 35,3 милиони луѓе живеат со ХИВ/СИДА. Во 2012 година 2,3 милиони се инфицирале со ХИВ, а 1,6 милиони умреле од СИДА. Секој ден околу 6.300 луѓе се инфицираат со ХИВ, а секој час околу 262 лица.

Од почетокот на емидемијата во 1981 година на источниот и западниот брег на САД, досега, се регистирани повеќе од 75 милиони луѓе инфицирани со ХИВ.

Во светски рамки бројот на нови инфекции кај деца е намален 52 отсто споредено со пред десет години. Оваа календарска година има 260.000 инфицирани деца, а во 2001 година имаше 550.000.

Смртните исходи на лица со ХИВ се намалени за 30 отсто односно во 2012 година умреле 1,6 милиони лица. Од почетокот на епидемијата околу 36 милиони лица умреле од ова заболување. На антиретровирусна терапија во светот се ставени 9,7 милиони лица.
притисни ентер