Немаат ни услови за згрижување на децата, ниту пак за нивна социјализација и воспитување.

Оваа констатација на Народниот правобранител е причина на едно место денеска да се соберат директорите и социјалните работници од сите институции во државава во кои се згрижуваат деца со нарушено поведение.

Заменик правобранителот покажа фотографии од некои установи, кои како да се од некој хорор филм. Имало случаи кога деца кои 700 дена се воделе како штитеници на некој дом, а внатре всушност биле само 30 денови.

Правобранителот постојано врши посети во воспитно – поправните домови. Од она што досега го согледале е дека најлоша е состојбата во заводот за згрижување „Ранка Милановиќ“ во Скопје.

Директорите на установите не се согласуваат дека работите се до толку лоши и дека правеле се за децата штитеници да добијат соодветен третман. Но правобранителката им порача дека ако вака остане состојбата во домовите, тогаш тие попусто постојат и не ја исполнуваат целта за која се формирани.


коментари

остави коментар