Работодавачите ќе бидат ослободени од задолженијата да им плаќаат пензиско, инвалидско, здравствено и осигурување во случај на невработеност.
Премиерот Груевски најави дека работодавачите  ќе имаат обврска да ги задржат вработените во период од 12 месеци и освен што ќе бидат ослободени од плаќање на социјалните придонеси ќе бидат ослободени и од плаќање на персонален данок на доход.коментари

остави коментар