Целта е овие лица да имаат ангажман и после 18-та година што е планирано да се изведува во соработка со установата за рехабилитација на слух, говор и глас.

„Родителите бараат отворање на дневен центар, а јавната здравствена установа за рехабилитација овозможува бесплатни, волонтерски, прегледи во областа на оштетени слух, говор и глас.", вели Анета Ѓорѓиевска директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас.

Родителите бараат простор каде би можел да функционира овој центар.

„Барањето што го поднесовме до општината е барање со кое бараме доделување на простор кој понатаму, организацијата „ПОРАКА“ заедно со другите партнери, ќе го финансира."- вели Слободан Велковски претседател на „ПОРАКА“ Битола.

Центарот би се одржувал со самофинансирање.

„Финансирањето ќе се врши преку проекти од ИПА фондовите“, вели Владимир Стојановски, претседател на здружение за аутизам.

Во ваквиот центар треба да се едуцираат децата, но и родителите.

„Потребата од ваквиот центар е да се едуцираат родителите и децата да се осамостојат односно самостојно да си го живеат животот."- вели Љубе Димчевски претседател на „ПОРАКА“ Демир Хисар.

Во Битола има дневен центар за деца со посебни потреби, но родителите сметаат дека тој не ги задоволува потребите на лицата над 18 години.

„Битола има дневен центар, но истиот е за деца до 18 години и нашите деца се таму само формално, односно тоа е добра волја да ги примат таму ."- вели Мирјана Ќука, Центар за Даунов синдром .

За да ги актуализираат проблемите на децата со посебни потреби родителите до трети декември, светскиот ден на хендикепираните лица,  ќе организираат работилници посветени на теми релевантни за оваа проблематика.

Датум на објава: четврток, 10 октомври 2013 во 09:29
Анета Шијакова
Обновено во: 11:11

коментари

остави коментар