Владата синоќа го усвои вториот пакет на измени на законите за Судски совет и Законот за судови, но за вториот потребно е двотретинско мнозинство..

Заменик министерто за правда, Оливер Ристовски, е уверен дека ВМРО-ДПМНЕ ќе ги поддржи, бидејќи биле земени во предвид нивните забелшки..

Суштинската измена е што во иднина судксиот совет нема да може да го игнорира бодувањето и да именува судии во повисоки судови или претседатели на судови, доколку тие не се прворангирани... Измени се прават и во критериумите.. според препораките на Венцијанската комисија и Прибе, повеќе ќе се вреднува квалитетот во работата на судиите, отколку квантитетот. 

Предвидено е и намалување на мандатот на претседателот на Судксиот совет од 3 на 2 годни, без можност за реизбор.. Сепак, клучната реформа на Советот е оставена за летото.. Тогаш се планира депрофесионализација на телото. Судиите што се дел од советот, да продолжат и понатаму да судат со намален интензитет, со цел да не изгубат контакт со реалните проблеми и потреби на колегите.

Со сегашните измени се очекува да се надмине и проблемот со недостатокот на судии поротници.. ќе може да конкурираат и луѓе со средно образование, а дневницата од сегашните 200, се зголемува на 500 денари..Датум на објава: среда, 14 март 2018 во 15:03
Гоце Михајлоски
Обновено во: 15:08

коментари

остави коментар