На настанот насловен „Мислењето на граѓаните за полицијата“ ќе се дискутира за прашањата колку граѓаните и веруваат на полицијата и какви се нивните перцепции за полицајците и полицајките, колку е
застапена корупцијата во полицијата и како граѓанските организации може да придонесат  за подобрување на полицискиот интегритет.

Ќе бидат презентирани перцепциите на граѓаните на Македонија и резултатите ќе бидат споредени со наодите од Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и од Србија. /МИА

коментари

остави коментар