Перформансот е адаптиран на македонски јазик, со превод на текстови и аудио станици, со што е овозможен за прикажување во Македонија. Музил е значајно книжевно име од чие творештво дел е преведено и на македонски јазик.

,,Роберт Музил е значаен писател, бидејќи пишува едно многу значајно дело кое што е преведено и во Република Македонија во рамките на проектот Ѕвездите на светската литература, а тоа е делото ,,Човек без својства,, кое остава длабоки траги во германската јазична литература и кое што е преведена на многу странски јазици.,,- вели Валентина Илиева, почесен конзул на Република Австрија во Република Македонија.

„Човек без својства“ е еден од највлијателните романи на модернизмот, недовршен роман на австрискиот писател Музил, чие дејство се ситуира пред самиот почеток на Првата светска војна, роман за отуѓувањето на книжевниот лик во империјална Австрија. “Нашата цел е да ја презентираме австриската литература во Македонија. Тоа е уште еден начин за развој на соработката меѓу Македонија и Австрија. Културата ги поврзува луѓето.,,”-вели Хајндук Крета, дирекција за култура во покраинската влада на Горна Австрија.

Изложбата е поставена во Заводот Музеј во Битола како дел од Битфест во рамките на проект во соработка со Покраинската влада на Горна Австрија и Дирекцијата за култура.


Датум на објава: недела, 16 јули 2017 во 14:42
Анета Шијакова
Обновено во: 14:57

коментари

остави коментар