Казните за погрешно паркирање вредат повеќе од самиот автомобил

На еден возач му биле изречени 26 казни за погрешно паркирање.