Нова книга: „Совршен облик“ од Раде Силјан

Во значаен дел од книгата, авторот дава критички осврти и мислења за улогата и поврзаноста на творештвото на автори од Балканот и од делови на Европа, со нашата книжевна традиција.