Специјално издание по повод 200 години од објавувањето на „Огледало“ од Пејчиновиќ

По повод 200-годишнината од објавувањето на книгата „Огледало“ од Кирил Пејчиновиќ, издавачката куќа „Силсонс“ од Скопје подготви специјално издание (Огледало за огледало), со напореден превод на современ јазик од Игор Калпаковски.