Агенцијата за филм повлече 300 000 евра од ,,Јадран филм “ за серијата „Македонија “

Со правосилно решение, Агенцијата за филм вратила 300.000 евра од хрватската продукција „Јадран филм“.