Фридман: Македонија, Грција и Меѓународната заедница да се борат за вистината

Наскоро македонскиот јазик ќе се најде во уште една меѓународна едиција –Прирачник за Словенските јазици, што ќе се изработува на Катедрата за лингвистика на универзитетот во Чикаго. Еден од авторите е неуморниот вреднувач на македонскиот идентитет, јазик и култура, американскиот професор Виктор Фридман.