Ново депо за вредните историски предмети во Охридскиот музеј

Над 2200 музејски предмети стари со векови строго се чуваат во новообновените депоа во Охрид. Во адекватни и безбедни услови во засебни депоа етнолошко, историско и депо на стари ракописи денес се сместени старите словенски и грчки ракописи, евангелија, етнолошки предмети но и оружје, лични предмети и документи. Во депоата е сместен и древен накит со непроценлива вредност.