Наградниот фонд на Охридскиот пливачки маратон ќе изнесува 10 илјади долари

На 31.от Охридски пливачки маратон се пријавени 22 пливачи од кои 15 мажи и седум жени од сите страни на светот кои ќе се борат за наградниот фонд од 10.000 долари.